Iepirkumi

2022. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns 2022. gadam

Iepirkuma “Rīgas 72.vidusskolas atjaunošanas darbi” nolikums

Remontdarbu līgums

2020. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns 2020. gadam

2018. gads

Rīgas 72. vidusskolas atjaunošanas darbi

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns 2018. gadam

2017. gads

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns 2017. gadam

2016. gads

Rīgas 72.vidusskolas iepirkums "Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu sporta nometnes "Nereta 2016" identifikācijas Nr. R72VS 2016/3 un iepirkums "Par izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanu sporta nometnes "Nereta 2016", identifikācijas Nr. R72VS 2016/4
(komisijas sēdes protokols Nr.9, Rīgā, 2016. gada 19.maijā)

2016. gads

Līgums iepirkumam "Rīgas 72.vidusskolas remontdarbi", identifikācijas Nr. R72VS2016/2
(Līgums Nr. 72/1605, Rīga, 2016. gada 16.maijā)

Rīgas 72.vidusskolas iepirkums "Rīgas 72.vidusskolas remontdarbi", identifikācijas Nr. R72VS2016/2
(komisijas sēdes protokols Nr.7, Rīgā, 2016. gada 06.maijā)

2016. gads

Rīgas 72.vidusskolas iepirkums "Rīgas 72.vidusskolas remontdarbi", identifikācijas Nr. R72VS2016/1
(komisijas sēdes protokols Nr.6, Rīgā, 2016. gada 05.maijā)

2016. gads

Līgums iepirkumam "Rīgas 72.vidusskolas remontdarbi", identifikācijas Nr. R72VS2016/1
(Līgums Nr. 72/25, Rīga, 2016. gada 25.aprīlī)

Instrukcija pretendentiem_2

Komisijas sēdes protokols Nr.3 (Rīgā, 2016. gada 19.aprīlī)

Iepirkuma priekšmets - Rīgas 72.vidusskolas remontdarbi:

1.iepirkuma daļa - Kāpņu telpu remonts, mācību telpu Nr.3.,28.,30.,49. remonts;

2.iepirkuma daļa – Lielā baseina tvertnes flīžu šuvju remonts.

Instrukcija pretendentiem

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi līdz 2016. gada 19. aprīlim plkst. 10.00 Ikšķiles ielā 6, Rīgā, 25. kabinetā vai atsūtot pa pastu.

Rīgas 72. vidusskolas iepirkumu plāns 2016. gadam

2009. gads

Atbilstoši skolas iepirkuma komisijas sēdes 02.04.2009. protokolam Nr. 1 līgums par mācību kab. Nr 36. kosmētisko remontu (39,7 kv.m.) ar logu nomaiņu un jaunās elektroinstalācijas sistēmas montāžu ir noslēgts 2009. gada 03. aprīlī par summu 2970,26 Ls (ar PVN) ar SIA "ENERGOAUDIT", reģ. Nr. 40003990894. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāijs Pavels Gorodničēvs.