Olimpiādes, Zinātniski pētnieciskie darbi

Katru gadu mūsu skolas skolēni ir dažādu olimpiāžu, radošo konkursu un zinātnisko konferenču laureāti.

2021./2022. m. g.

Rīgas pilsētas olimpiādes

Priekšmets Vieta Skolēna vārds, uzvārds, klase Skolotāja vārds, uzvārds
Latviešu valoda
(mazākumtautību izglītības programma)
2.vieta

Julija Musolina, 8.e klase Ingrīda Kļava
Vēsture Atzinība

Marija Kuzmina, 10.b klase Irina Anzuļeviča
Bioloģija 1. vieta

Vladislava Moļeva, 9.a klase Nadežda Maļiņina
Fizika 3. vieta

Vladislava Moļeva, 9.a klase Irina Ņizivaja

 

2020./2021. mācību gads
2019./2020. mācību gads
2018./2019. mācību gads
2017./2018. mācību gads