Bibliotēka

2021./2022. m.g.

Skolas bibliotēka piedāvā savus pakalpojumus skolēniem, kuri mācās attālināti!

Skolēni vai viņu vecāki, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības, var saņemt vai nodot daiļliteratūru vai mācību grāmatas. Apmeklētāji nāk tikai individuāli. Sazināties ar bibliotēkas darbiniekiem (Tatjanu Melņīčenko un Jeļenu Kovale) var izmantojot Mykoob.

Grāmatas vēsture

Bibliotēkā notika grāmatas vēsturei veltīti pasākumi. Skolēni uzzināja, kādu ceļu grāmata gājusi no senatnes līdz mūsdienām, no papirusa līdz e-grāmatai.

Pirmo klašu skolēni iepazīstas ar grāmatu pasauli

Lai tuvāk iepazītos ar krātuvi, kur dzīvo daudz grāmatu, pirmo klašu skolēni devās interesantā un izzinošā ceļojumā uz skolas bibliotēku. Bērni uzzināja, ka katrai grāmatiņai ir sava "mājiņa" ar adresi, ka grāmatām patīk saudzīgas, tīras rokas. Galvenais, grāmatas ir laimīgas, kad tās lasa bērni! Pirmklasnieki secināja, ka uz bibliotēku jāiet vēl, jo ir tik daudz jaunu grāmatu, kuras vēl jāizpēta!

Bibliotēkā notika grāmatas vēsturei veltīti pasākumi. Skolēni uzzināja, kādu ceļu grāmata gājusi no senatnes līdz mūsdienām, no papirusa līdz e-grāmatai.

Mūsu Latvija

Tradicionāli novembrī skolas bibliotēkā tiek rīkoti pasākumi Mūsu Latvija!

 

Šogad mūsu skola piedalās bērnu un jauniešu žūrijā, kuru organizē LNB. Kolekcija sastāv no 24 gan latviešu autoru, gan arī citu valstu autoru grāmatām. Daudzas no grāmatām ir ieguvušas nacionālos un starptautiskos apbalvojumus. Visas šīs grāmatas tagad ir arī mūsu skolas bibliotēkā. Februārī notiks balsojums par visinteresantākajām grāmatām. Visi aktīvie lasītāji tiks apbalvoti ar balvām un saņems ielūgumu uz "'Lasītāju svētkiem"' Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Aktuāli

Mācību literatūras saraksts 2021./2022. m.g.

Rīgas 72.vidusskolas bibliotēka strādā no skolas dibināšanas pirmās dienas.

Darba laiks
Darba dienas no 8:00 līdz 16:00
Sestdiena, svētdiena brīvdienas

Bibliotekāres: Tatjana Meļničenko, Jeļena Kovale               

Bibliotēka atrodas 3. stāvā 52. kabinetā.

Skolas bibliotēkā ir gan abonements, gan lasītava. Pavisam bibliotēkā pašlaik ir pāri 20 000 grāmatu. Starp tām ir mācību grāmatas, daiļliteratūra, pedagoģiskā un metodiskā literatūra skolotājiem.

Jebkurš skolēns, pedagogs vai skolas darbinieks var kļūt par bibliotēkas lasītāju. Abonementā uz mājām var paņemt grāmatas lasīšanai uz divām nedēļām. Bibliotēkas lasītavā var palasīt avīzes un žurnālus, uzzināt daudz jauna, izmantojot enciklopēdijas un rokasgrāmatas, gatavoties mācību stundām.

Bibliotēkas aprīkojums:

  • 10 datori; 
  • internets;
  • lāzerprinteris; 
  • televizors;
  • konferenču zālē – video projektors.

Skolā ir abonēts digitālais mācību resurss Letonika.lv, kas piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama:

  • 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos;
  • 13 vārdnīcās – tulkojošās, skaidrojojošās, terminoloģijas;
  • kolekcijās ar 100 attēliem, audioierakstiem un videomateriāliem;
  • latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem;
  • valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai.

Pieslēgšanās LETONIKA resursiem notiek izmantojot Mycoob pasi.

Iepazīstieties ar letonika.lv lietošanas iespējām: video un prezentācija ŠEIT!

Skolā ir abonēti arī apgāda “Zvaigzne ABC” elektroniskie mācību līdzekļi, kas pieejami vietnē maconis.zvaigzne.lv.

2015./2016. m.g.

9. - 17.11.2015.g. bibliotēkas konferenču zālē tika organizēti pasākumi "Mana Latvija" (Latvijas vēsture, kultūra, daba), veltītie Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

2015_Bibliotēka