Administrācija

Direktors
Pāvels Pestovs
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdiena 13:30-17:00, kā arī citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371-67267110, +371-67268984 (sekretāre), e-pasts ppestovs@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā mykoob.lv.

Direktora vietniece izglītības jomā
Ilga Paula
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdiena 9:00-17:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371-67268978, e-pasts ipaula@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā mykoob.lv.

Direktora vietniece izglītības jomā
Zinaīda Aleksejeva
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: trešdiena 9:00-17:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371-67268978, e-pasts zaleksejeva@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā mykoob.lv.

Direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Eleonora Romanovska
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: ceturtdiena 9:00-17:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371-67268978, e-pasts eromanovska@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā mykoob.lv.

Direktora vietniece izglītības jomā
Jeļena Žuromska
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: piektdiena 9:00-17:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371-67268978, e-pasts jzuromska@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā mykoob.lv.

Direktora vietnieks izglītības (IT) joma
Vitālijs Borzovs
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdiena 10:00-17:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371-67268978, e-pasts vborzovs@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā mykoob.lv.

Izglītības metodiķe
Ilze Gaile
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: trešdiena 9:00-17:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa e-pastu igaile13@edu.riga.lv.

Sporta darba organizatori
Germans Jakubovskis, Olga Halvitova, Diana Mickeviča
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšana darba laikā, iepriekš piesakoties rakstot elektroniskajā žurnālā mykoob.lv.

Direktora vietniece administrātīvi saimnieciskajā darbā
Gaļina Saveļjeva
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdiena, ceturtdiena 10:00-14:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371-67268978, e-pasts gsaveljeva2@edu.riga.lv vai rakstot elektroniskajā žurnālā mykoob.lv.

Sporta kompleksa vadītājs
Sergejs Kiseļovs
Pieņemšanas laiks
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdiena, piektdiena 10:00-15:00, jebkurā citā darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni +371-29418717, +371-67269085, e-pasts skiselovs2@edu.riga.lv

PDF icon Rīgas 72. vidusskolas vadības organizatoriskā struktūra.